Wirusy są bardzo specyficznymi tworami, które wykazują zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej. Są one bardzo małe, w większości mniejsze nawet od bakterii, co ułatwia im wnikanie do komórek organizmu.

Wirusy nie są w stanie same się rozmnażać, dlatego atakują komórki organizmu (ludzi, zwierząt, roślin czy bakterii) i wykorzystują je do namnażania. Głównym celem wirusa nie jest niszczenie komórki, ale przede wszystkim wykorzystanie jej do reprodukcji. To właśnie brak własnego mechanizmu rozmnażania wirusów, który można by zablokować (jak robią to antybiotyki w przypadku bakterii) sprawia, że farmakologiczne leczenie tych infekcji jest wyjątkowo trudne.