Wiedz, że zwabiona, zmanipulowana i nieświadoma konsekwencji SWOICH CZYNÓW TWOJA DUSZA, w zamian za różne korzyści, naiwnie, dopuszczała się niegdyś najrozmaitszych i NIEETYCZNYCH CZYNÓW .

Wiedz także, że nie zdawała sobie sprawy z niemożliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.

Korzyści te oferowała Ciemna Strona, biorąc w zastaw Energie Twojej Duszy.

Zanim przyszło opamiętanie, Twoja Dusza, jak i miliony innych, utraciły suwerenność i kontrolę nad ogromnym procentem swojej Energii.

Z mojej wnikliwej i wieloletniej pracy z klientami wynika, że zwykle wynosi to od 30% do nawet 95%.

Niestety nasze Dusze przez eony wcieleń nie potrafiły aż do dziś, rozwiązać tych problemów, a uwolnienie tych Energii jest warunkiem dalszego rozwoju i opuszczenia Ziemi.

Zniewolenie Duszy ma ogromny wpływ na jakość życia danej osoby.

Proponuję wszystkim zainteresowanym, Sesje Terapeutyczne Uzdrawiania Duchowego, które uwalniają Duszę ze zniewolenia niespłaconych osobistych zobowiązań wobec Ciemnej Strony.

W stopniu, w jakim będzie otwartość na terapię, tak też dokona się uzdrowienie.

Wiara w sukces jest olbrzymią pomocą zarówno w mojej pracy, jak i w życiu każdego człowieka.